มิเตอร์ไฟฟ้า

ele0064

มิเตอร์สามารถติดตั้งได้ภายในและภายนอกอาคาร การทำงานของระบบ : การอ่านข้อมูลการใช้ไฟจากมิเตอร์ของผู้ใข้ไฟฟ้าตามบ้าน วัดจำนวนรอบที่หมุนของจานในมิเตอร์เข้าไปแล้วส่งกลับมายังศูนย์บันทึกข้อมูล

Powered by MakeWebEasy.com